Mục đích của công tác an toàn bảo hộ lao động

Mục đích của công tác an toàn bảo hộ lao động. Tham gia lao động chúng ta cần phải trang bị bảo hộ lao động rất kỹ cho bản thân những kiến thức về bảo hộ lao động, ngoài ra chúng ta cần phải trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết như:

Mũ bảo hộ lao động

Quần áo bảo hộ lao động

Giày bảo hộ lao động

Bởi: Một quá trình lao động có thể tồn tại một hoặc nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại. Nếu không được phòng ngừa, ngăn chặn, chúng có thể tác động vào con người gây chấn thương, gây bệnh nghề nghiệp, làm giảm sút, làm mất khả năng lao động hoặc gây tử vong. Cho nên việc chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.

bao-ho-lao-dong-2

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác an toàn trong lao động sản xuất, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lao động, nhằm mục đích: Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất, hoặc không để xảy ra tai nạn trong lao động.

Đảm bảo cho người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt gây nên.

Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động.

Partner