Tiêu chuẩn đồ bảo hộ lao động đạt an toàn chất lượng

Tiêu chuẩn đồ bảo hộ lao động đạt an toàn chất lượng. Công ty bảo hộ lao động Bahoo chuyên sản xuất quần áo bảo hộ lao động đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam. Đồ bảo hộ lao động đảm bảo an toàn phải đảm bảo tiều chuẩn bảng dưới đây.

Mã số Tên tiêu chuẩn
TCVN 1841-76

TCVN 6692-00

Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt
TCVN 2291-78 Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại
TCVN 2606-78 Phương tiện bảo vệ tay – Phân loại
TCVN 2607-78 Quần áo bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 2608-78 Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải – Phân loại
TCVN 2609-78 Kính bảo hộ lao động – Phân loại
TCVN 3579- 81 Kính bảo hộ lao động – Mắt kính không màu
TCVN 3580- 81 Kính bảo hộ lao động – Cái lọc sáng bảo vệ mắt
TCVN 3581- 81 Kính bảo hộ lao động – Yêu cầu kỹ thuật chung – Phương pháp thử
TCVN 3740- 82 Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi.
TCVN 3741- 82 Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.
TCVN 3742- 82 Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp – Hộp lọc – Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt
TCVN 5039-90 
(ISO 4851 – 1979)
Phương tiện bảo vệ mắt Cái lọc tia cực tím – Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5082-90
(ISO 4849 – 1981)
Phương tiện bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật – Cái lọc sáng – Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5083-90 
(ISO 4850 – 1979)
Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan – Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang
TCVN 5586-1991 Găng tay cách điện
TCVN 5587-1991 Sào cách điện
TCVN 5588-1991 Ủng cách điện
TCVN 5589 – 1991 Thảm cách điện
TCVN 6407-1998 Mũ an toàn công nghiệp
TCVN 6409-1998 Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót- Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6410:1998
ISO 2251:1991
Giầy ủng, cao su – Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6412-90 Giầy ủng chuyên dụng – Xác định khả năng chống trượt
TCVN 6515-1999 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Thuật ngữ
TCVN 6516-99 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Phương pháp thử nghiệm quang học
TCVN 6517-1999 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân- Phương pháp thử nghiệm phi quang học
TCVN 6518-1999 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân.- Kính lọc tia hồng ngoại- Yêu cầu sử dụng và truyền xạ
TCVN 6519-1999 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze
TCVN 6520 : 1999 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân – Bảng khái quát các yêu cầu – Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt
TCVN 6692-2000 Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hóa chất lỏng – Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất
Partner